فنگ‌شویی وارونه

۲۰ دی ۱۳۹۹

5 اثر ایرانی در جشنواره Red Dirt آمریکا

فیلم‌های کوتاه «فنگ‌شویی وارونه»، «گلوله‌های تعمید» و «پیرزن و گربه» به‌همراه فیلمنامه‌های ...

۲۷ مهر ۱۳۹۹

نمایش «گلوله‌های تعمید»  و «فنگ‌شویی وارونه» در جشنواره آمریکایی

فیلم کوتاه «گلوله‌های تعمید»  و «فنگ‌شویی وارونه»  هر 2 به کارگردانی زیور حجتی به جشنواره C ...