فرشاد اکتسابی

۱۳ مهر ۱۴۰۰

فرشاد اکتسابی: مستندهای جشنواره سی و هشتم از پتانسیل حضور جهانی برخوردارند

  مشاورانتخاب آثار مستند بخش مسابقه ملی سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهرا ...

۱۲ مهر ۱۴۰۰

معرفی مشاوران انتخاب آثار مستند سی‌و‌هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران

  مشاوران انتخاب آثار مستند بخش مسابقه ملی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه ته ...

۲۰ تیر ۱۳۹۶

کارگاه سینمای مستند در دفتر کاشان

  کارگاه سینمای مستند با حضور فرشاد اکتسابی در انجمن سینمای جوان کاشان برگزار شد. به گزارش ...