فراخوان

۲۴ بهمن ۱۳۹۷

فراخوان هشتمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویان (امید)

فراخوان هشتمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویان (امید) از سوی معاونت فرهنگی و اجتم ...

۲۴ دی ۱۳۹۷

فراخوان مسابـقه عکاسـی  «میراث فرهنگی ناملموس و جوانان»

دومیـن مسابـقه عکاسـی بیـن­المـللی با عنـوان «میراث فرهنگی ناملموس و جوانان» فراخوان داد. ب ...

۵ آذر ۱۳۹۷

فراخوان نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «وارش» منتشر شد

  فراخوان نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «وارش» با تاکید بر موضوع فرهنگ عامه (سنت‌های ر ...

۱۶ تیر ۱۳۹۷

فراخوان جشنواره فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای منتشر شد

دوازدهمین  دوره جشنواره فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای فراخوان خود را منتشر کرد. به گزارش روابط عموم ...

۲۷ فروردین ۱۳۹۷

فراخوان شانزدهمین جشنواره فیلم کوتاه «بوگاتا»

شانزدهمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه «بوگاتا» کلمبیا فراخوان داد. به گزارش روابط عمومی انجمن ...