فتوواک

۱۶ مهر ۱۳۹۷

برگزاری گشت عکاسی «فتوواک» در مشهد

  رویداد فتوواک به همت کانون عکس انجمن سینمای جوانان ایران- دفتر مشهد، با حضور اساتید و اعض ...

۱۸ مهر ۱۳۹۶

برگزاری «فتوواک» در مشهد

گشت عکاسی شهری مشهد«فتوواک» با حضور عکاسان کانون عکس انجمن سینمای جوانان مشهد برگزار شد. &n ...