فاطمه محمدی

۲۶ اسفند ۱۳۹۷

دوفیلم کوتاه ایرانی در راه هند

  فیلم‌های کوتاه «فراموشی» و « نور، سایه، زندگی» در جشنواره ”we care”  هندوستان به نمایش در ...

۹ بهمن ۱۳۹۷

نمایش «فراموشی» در امریکا

  فیلم کوتاه«فراموشی» به کارگردانی فاطمه محمدی در فستیوال “Garden State” به روی ...

۷ مهر ۱۳۹۷

«فراموشی» در جشنواره Post alley امریکا

  فیلم کوتاه «فراموشی» ساخته فاطمه محمدی به جشنواره Post alley در آمریکا راه یافت. به گزارش ...

۲۴ شهریور ۱۳۹۷

نمایش «فراموشی» در Utopia

  فیلم کوتاه «فراموشی» به کارگردانی فاطمه محمدی در جشنواره فیلم  اتوپیا به نمایش درمی‌آید. ...

۲۱ شهریور ۱۳۹۷

نمایش «فراموشی» در جشنواره بوفالو

  فیلم کوتاه «فراموشی» به کارگردانی فاطمه محمدی در جشنواره بین‌المللی بوفالو به نمایش درمی‌ ...

۶ شهریور ۱۳۹۷

«فراموشی» از جشنواره موندنس جایزه گرفت

  فیلم کوتاه «فراموشی» به کارگردانی فاطمه محمدی در دومین حضور بین‌المللی خود در نوزدهمین جش ...