فاطمه فدایی دارستانی

۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

نمایش «ما» در ایتالیا

انیمیشن ما ساخته فاطمه فدایی دارستانی برای نمایش در جشنواره فیلم ریتی و سابینا ایتالیا انتخ ...