عباس روزبهانی

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

نگاهی به فیلم‌های پنجاه و یکمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه

  به قلم: عباس روزبهانی   گردش در فروشگاه / آنا ماریا جاکیمسدوتیر هاتری خانواده‌ای می‌خواهد ...

۲۰ مرداد ۱۳۹۷

نگاهی به فیلم‌های چهل‌ و‌ نهمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه

  به قلم: عباس روزبهانی   اندرو / تورنیکه گو گریچیان این فیلم، که بر اساس روابط علت و معلول ...

۱۰ مرداد ۱۳۹۷

نگاهی به فیلم‌های چهل‌و‌هشتمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه

  به قلم: عباس روزبهانی   عبور از حصار / بارناباس توث در سال ۱۹۴۹، پدر و پسری تلاش می‌ ...

۶ تیر ۱۳۹۷

نگاهی به فیلم‌های چهل‌و‌پنجمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه

    به قلم: عباس روزبهانی     سازاق / علیرضا سلمانپور فیلمی داستانی با تصاوی ...

۲۳ خرداد ۱۳۹۷

نگاهی به فیلم‌های سومین جلسه فصل ششم پاتوق فیلم کوتاه

  نگاهی به فیلم‌های سومین جلسه فصل ششم پاتوق فیلم کوتاه به قلم: عباس روزبهانی   & ...