عاطفه رضایان

۱۸ مهر ۱۴۰۰

«گوسفندان ما را خواهند بلعید» در جشنواره آمریکایی

فیلم کوتاه داستانی «گوسفندان ما را خواهند بلعید» ساخته مشترک مصطفی رستم‌‌پور و عاطفه رضایان ...

۶ شهریور ۱۴۰۰

نمایش «گوسفندان ما را خواهند بلعید» در ترکیه

  فیلم کوتاه داستانی «گوسفندان ما را خواهند بلعید» ساخته مصطفی رستم‌‌پور و عاطفه رضایا ...

۳۰ خرداد ۱۴۰۰

جایزه «گوسفندان ما را خواهند بلعید» از جشنواره آمریکایی

فیلم کوتاه «گوسفندان ما را خواهند بلعید» ساخته  مشترک  مصطفی رستم‌پور و عاطفه رضایان و تهیه ...

۲۲ خرداد ۱۴۰۰

«گوسفندان ما را خواهند بلعید» در مکزیک

  فیلم کوتاه «گوسفندان ما را خواهند بلعید» در سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم  MICM ...

۲۵ فروردین ۱۴۰۰

نمایش «گوسفندان ما را خواهند بلعید» در کالیفرنیا

فیلم کوتاه «گوسفندان ما را خواهند بلعید» به کارگرانی  مشترک مصطفی رستم‌پور و عاطفه رضایان و ...

۱۸ فروردین ۱۴۰۰

«گوسفندان ما را خواهند بلعید»به انگلیس می‌رود   

فیلم کوتاه «گوسفندان ما را خواهند بلعید» به کارگرانی  مشترک مصطفی رستم‌پور و عاطفه رضایان و ...