صنم نادری

۴ بهمن ۱۳۹۹

آرش عباسی و صنم نادری؛ کارشناسان نشست آنلاین جشنواره فیلم کوتاه تهران درباره پازولینی

آرش عباسی و صنم نادری کارشناسان نشست آنلاین با استفانو کازی فیلمنامه نویس، منتقد و نویسنده ...

۱۷ خرداد ۱۳۹۶

ساختن یک فیلم کوتاه

“ساختن یک فیلم کوتاه” بدترین یار به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری اغلب ...