صمد قربان‌زاده

۲۱ مهر ۱۴۰۰

تعامل عکاسی و روانکاوی موضوع انتشارات تازه انجمن سینمای جوانان ایران شد؛ معرفی عکس به مثابه رویا در کتاب «عکاسی و روانکاوی»

ترجمه کتاب «عکاسی و روانکاوی» توسط صمد قربانزاده و زهرا پژوتن به همت انتشارات انجمن سینمای ...

۱۰ اسفند ۱۳۹۹

آموزش فتومونتاژ؛ از ایده تا اجرا

ویدیوی آموزشی فتومونتاژ به کارگردانی صمد قربان‌زاده و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران ...

۳۱ تیر ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه فتومونتاژ در مشهد

کارگاه «فتو مونتاژ از ایده تا اجرا»  با حضور صمد قربان‌زاده چهارده مردادماه در انجمن سینمای ...