صادق ابراهیمی

۱۸ خرداد ۱۴۰۰

پایان مراحل ساخت «کالیو»

    فیلم کوتاه  «کالیو»  به‌کارگردانی صادق ابراهیمی و از تولیدات دفتر کرج آماده ن ...

۱۵ دی ۱۳۹۷

پایان تصویربرداری « بلوند» در کرج

تصویربرداری فیلم کوتاه «بلوند» به کارگردانی صادق ابراهیمی به پایان رسید و به مرحله تدوین رس ...