شیوا نوری

۱۲ اسفند ۱۳۹۷

لابیرنت  ایرانی در آمریکا

فیلم کوتاه «لابیرنت» به  ساخته شیوا نوری در جشنواره بین‌المللی فیلم EQUINOX WOMEN’S   ...

۲ بهمن ۱۳۹۷

نمایش «لابیرنت» ایرانی در آمریکا

فیلم کوتاه «لابیرنت» به نمایندگی از ایران در جشنواره بین‌المللی فیلم  CASCADIA آمریکا به رو ...

۲۹ فروردین ۱۳۹۷

نمایش «لابیرنت»در بازار بین‌المللی فیلم فجر

  فیلم کوتاه «لابیرنت» به کارگردانی شیوا نوری از فیلم‌سازان انجمن سینمای جوانان – دفت ...