شکاف

۶ بهمن ۱۳۹۷

نمایش «شکاف» و«نیوزیف»  در آمریکا

۲ فیلم کوتاه «شکاف» و«نیوزیف» به نمایندگی از ایران در جشنواره بین‌المللی فیلم First Friday ...

۱۳ خرداد ۱۳۹۷

نمایش ۵ فیلم کوتاه ایرانی در آلمان

۵ فیلم کوتاه از ایران ایران در جشنواره بین‌المللی DETMOLD آلمان به نمایش در خواهد آمد. به گ ...