شورای تولید

۵ شهریور ۱۴۰۱

اولین پیچینگ انجمن سینمای جوان زنجان در سال جاری برگزار شد

اولین جلسه پیچینگ سال 1401 انجمن سینمای جوانان زنجان چهارشنبه 26 مردادماه با بررسی دو طرح ب ...

۱۹ بهمن ۱۳۹۹

برگزاری جلسه شورای تولید آذربایجان شرقی

اولین جلسه پیچینگ شورای تولید  انجمن سینمای جوانان استان آذربایجان شرقی در سال 99 برگزار شد ...

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

معرفی اعضای شوراهای تولید انجمن سینمای جوانان ایران در پنج استان

  اسامی اعضای شوراهای تخصصی تولید انجمن سینمای جوانان ایران در پنج استان اعلام شد.   ب ...