شمارش

۴ تیر ۱۳۹۸

نمایش شمارش ایرانی در انگلیس

فیلم کوتاه «شمارش» محصول انجمن سینمای جوانان بوشهر  به جشنواره بین‌المللی link  انگلیس راه ...

۲۶ فروردین ۱۳۹۸

شمارش ایرانی در آمریکا و انگلیس

فیلم کوتاه «شمارش» محصول انجمن سینمای جوانان بوشهر در ۲ جشنواره بین‌المللی فیلم  Virginia آ ...