شب فیلم ژاپن

۲۵ تیر ۱۳۹۶

«شب فیلم ژاپن» با نمایش ۵ فیلم کوتاه درسفارت ژاپن برگزار شد

  با نمایش ۵ فیلم کوتاه ژاپنی در تهران، شب فیلم ژاپن  با همکاری امور بین‌الملل انجمن س ...

۱۸ تیر ۱۳۹۶

نمایش ۵ فیلم کوتاه در«شب فیلم ژاپن» در تهران

  با نمایش ۵ فیلم کوتاه «شب فیلم ژاپن» در تهران، با همکاری امور بین‌الملل انجمن سینمای ...

۱۴ تیر ۱۳۹۶

«شب فیلم ژاپن» در تهران برگزار می‌شود

«شب فیلم ژاپن» در تهران، با همکاری امور بین‌الملل انجمن سینمای جوانان ایران و سفارت ژاپن بر ...