شب فیلم فنلاند

۱۵ مهر ۱۳۹۷

شب فیلم کوتاه فنلاند برگزار شد

شب فیلم کوتاه فنلاند، یازدهم مهرماه با نمایش ۵ فیلم کوتاه داستانی و یک فیلم کوتاه تجربی برگ ...

۱۱ شهریور ۱۳۹۷

شب فیلم فنلاند مهرماه برگزار می‌شود

سفارت فنلاند و امور بین‌‌الملل انجمن سینمای جوانان ایران یازدهم مهرماه شب فیلم فنلاند را بر ...

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

شب فیلم فنلاند

شب فیلم فنلاند با همکاری امور بین الملل انجمن سینمای جوانان ایران و سفارت فنلاند برگزار می‌ ...

۱۰ مرداد ۱۳۹۷

شب فیلم فنلاند در باغ فردوس

انجمن سینمای جوانان ایران و سفارت فنلاند، شب فیلم برگزار می‌کنند. به گزارش روابط عمومی انجم ...