سینما آینده

۲۷ آبان ۱۳۹۹

برگزاری  سی‌امین برنامه «سینما آینده» در لاهیجان

سی‌امین برنامه پاتوق  فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان تحت عنوان سینما آینده برگزار شد. به گز ...

۳۰ مهر ۱۳۹۹

هجدهمین  برنامه  (سینما آینده) در لنگرود

هجدهمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه لنگرود تحت عنوان  «سینما آینده» برگزار شد. به گزارش روابط عمو ...

۲۶ شهریور ۱۳۹۹

برگزاری  هفدهمین  برنامه  «سینما آینده» در لنگرود

هفدهمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه لنگرود تحت عنوان  «سینما آینده» برگزار شد. به گزارش روابط عمو ...

۲۰ شهریور ۱۳۹۷

الهام حسین‌زاده: زیبایی شناسی در سینما رو به فراموشی است

  پنجاه و چهارمین جلسه از  فصل ششم پاتوق فیلم کوتاه، «سینما آینده»، با حضور الهام حسین ...

۱۸ شهریور ۱۳۹۷

فصل ششم پاتوق فیلم کوتاه تمدید شد

  ششمین فصل پاتوق فیلم کوتاه که با استقبال مخاطبان برگزار شده بود تمدید شد.   به ...

۱۸ شهریور ۱۳۹۷

الهام حسین‌زاده مهمان و کارشناس پنجاه و چهارمین پاتوق فیلم کوتاه

الهام حسین‌زاده مهمان ویژه و کارشناس چهاردهمین جلسه از ششمین فصل پاتوق فیلم کوتاه، «سینما آ ...