سیدغلامرضا نعمت‌پور

۱۹ شهریور ۱۴۰۰

دو فیلم از سیدغلامرضا نعمت‌پور در دو جشنواره بین‌المللی

فیلم‌ کوتاه «سکوت آوا» و فیلم انیمیشن «کویر» به‌نویسندگی و کارگردانی سیدغلامرضا نعمت‌پور به ...

۱۷ مرداد ۱۴۰۰

موفقیت تازه سکوت آوا

فیلم کوتاه «سکوت آوا» به نویسندگی و کارگردانی سیدغلامرضا نعمت‌پور و محصول انجمن سینمای جوان ...

۲۴ خرداد ۱۴۰۰

«سکوت آوا» در جشنواره فابریانو ایتالیا

    فیلم کوتاه «سکوت آوا» به‌نویسندگی و کارگردانی سیدغلامرضا نعمت‌پور در نهمین جش ...

۲ خرداد ۱۴۰۰

«سکوت آوا»  در جشنواره «اورلاندو» آمریکا

فیلم کوتاه «سکوت آوا» به کارگردانی سیدغلامرضا نعمت‌پور و محصول انجمن سینمای جوانان خرم‌آباد ...

۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

«سکوت آوا» در جشنواره RIVERSIDE آمریکا

فیلم کوتاه «سکوت آوا» به کارگردانی سیدغلامرضا نعمت‌پور و محصول انجمن سینمای جوانان خرم‌آباد ...

۳۱ فروردین ۱۴۰۰

«سکوت آوا» در جشنواره HUMBOLDT آمریکا

فیلم کوتاه «سکوت آوا» به کارگردانی سیدغلامرضا نعمت‌پور و محصول انجمن سینمای جوانان خرم‌آباد ...