سیدرضا صالحی امیری

۳۰ آذر ۱۳۹۵

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: بودجه انجمن سینمای جوانان در سال آینده دو برابر می‌شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دو برابر شدن بودجه انجمن سینمای جوانان ایران در سال آینده خبر ...

۲۹ آذر ۱۳۹۵

صالحی امیری: توجه به افراد بر‌تر، انگیزه کارکنان را افزایش می‌دهد/ اولین هدفم ایجاد فضای اعتماد است

  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بابیان این مطلب که اولین هدفم در وزارتخانه ایجاد فضای اخل ...

۲۹ آذر ۱۳۹۵

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: هدف وزارتخانه ایجاد ثبات،آرامش و همکاری با همه نهاد‌هاست

  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هدف وزات فرهنگ و ارشاد اسلامی را ایجاد ثبات، آرامش و همکا ...