سهیل امیرشریفی

۱۹ آذر ۱۳۹۷

‌  راهیابی «گسل» به بخش مسابقه‌ جشنواره فیلم کلرمون فران فرانسه

«گسل» ساخته سهیل امیرشریفی  و محصول انجمن سینمای جوانان تهران به بخش مسابقه جشنواره فیلم کل ...

۶ آذر ۱۳۹۷

جایزه تلویزیون فرانسه به «گسل» در بازار فیلم تورینو

    جایزه تلویزیون فرانسه در بازار فیلم تورینو به فیلم کوتاه «گسل» از ایران رسید. ...

۱ آبان ۱۳۹۵

«دیدن» دراستونی

 فیلم کوتاه «دیدن» به کارگردانی سهیل امیرشریفی به جشنواره فیلم کوتاه Sleepwalkers زیرمجموعه ...