سنقر

۲۶ آبان ۱۳۹۷

نمایش «مه» در انگلیس و اردن

  فیلم کوتاه «مه» به نمایندگی از ایران در سه  جشنواره بین‌المللی فیلم Off Sessions انگ ...

۶ شهریور ۱۳۹۷

از «مه» در هندوستان تقدیر شد

از فیلم کوتاه «مه»  تهیه شده در انجمن سینمای جوانان سنقر، در جشنواره بین‌المللی فیلم Lakeci ...