مطالب مرتبط با برچسب

سعید سلیمی

فیلم کوتاه «خواب تاریک» آماده نمایش شد 
فیلم کوتاه «خواب تاریک» به نویسندگی و کارگردانی سعید سلیمی پس از پایان مرحله صداگذاری آماده نمایش شد. به گزارش روابط عمومی انجم...

۱۳ بهمن ۱۳۹۹

فیلم کوتاه «خواب تاریک» آماده نمایش شد 
مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...