سعید دشتی

۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

پایان فیلمبرداری «O²» در کرج

فیلم کوتاه«O²»  به کارگردانی سعید دشتی با اتمام مراحل فیلمبرداری آماده تدوین شد. به گزارش ر ...

۲۰ آبان ۱۳۹۹

پایان فیلمبرداری «لیبیدو »

فیلم کوتاه « لیبیدو » به کارگردانی سعید دشتی با پایان مراحل فیلمبرداری آماده تدوین شدن است. ...