مطالب مرتبط با برچسب

سزارین

«سزارین» تولید و آماده نمایش شد
فیلم کوتاه «سزارین» به کارگردانی مهرشاد خردمندی  ساخته و آماده نمایش شد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، در...

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...