مطالب مرتبط با برچسب

سروش کریمی

بررسی تعریف نگاه شخصی عکاسی در کارگاه انجمن تبریز
انجمن سینمای جوانان ایران- دفتر تبریز کارگاه نگاه شخصی عکاسی را روز سه شنبه ۲۳ اسفند را به مدت ۳ ساعت، توسط سروش کریمی برگزار ک...

۲۷ اسفند ۱۴۰۱

بررسی تعریف نگاه شخصی عکاسی در کارگاه انجمن تبریز
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد