سروش امتیاز

۱۴ شهریور ۱۴۰۰

«بازگشت» آماده نمایش شد

  فیلم کوتاه تجربی «بازگشت» با گذر از مراحل پس تولید ، آماده نمایش شد .    به‌گزا ...

۲۹ مرداد ۱۴۰۰

آغاز راه فیلم «به ساحل نمی‌رسیم»

فیلم کوتاه «به ساحل نمی‌رسیم» ساخته سروش امتیاز آماده نمایش شد. به گزارش روابط عمومی انجمن ...