سجاد دادپور

۲۳ دی ۱۳۹۷

موفقیت ملی و بین‌المللی  انجمن سینمای جوانان استان اردبیل

میردولت موسوی مدیر انجمن سینمای جوانان استان اردبیل از تاره‌ترین حضور موفق هنرمندان اردبیلی ...

۲۰ تیر ۱۳۹۷

گفت وگو با سجاد دادپور؛ عکاس جوان اردبیلی

سجاد دادپور عکاس و فیلم‌ساز جوان اردبیلی  در رابطه با برگزاری شصت و یکمین جشنواره منطقه‌ای ...