سایه‌های سنگین کلاغ

۱۸ فروردین ۱۴۰۰

«سایه‌های سنگین کلاغ » در کانادا و برزیل

فیلم کوتاه «سایه‌های سنگین کلاغ » ساخته بهنام اسدالهی و محصول انجمن سینمای جوانان اردبیل به ...

۲۰ بهمن ۱۳۹۹

«سایه‌های سنگین کلاغ» در کانادا

فیلم کوتاه «سایه‌های سنگین کلاغ»  به کارگردانی بهنام اسداللهی به جشنواره Gbeck Future  کانا ...