ساکنین طبقه آخر

۲ مرداد ۱۳۹۸

ساکنین طبقه آخر  انجمن سینمای جوانان یزد در آمریکا

فیلم کوتاه «ساکنین طبقه آخر» به تهیه‌ کنندگی انجمن سینمای جوانان یزد و امیرجلالی  به جشنوار ...

۱۹ خرداد ۱۳۹۸

ساکنین طبقه آخر در فرانسه

فیلم کوتاه «ساکنین طبقه آخر» به نویسندگی  و کارگردانی امیر جلالی در جشنواره بین المللی  فیل ...