سامان اکبری

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمایش آمفتامین و پتخ در انگلیس

فیلم های  کوتاه «آمفتامین» و «پتخ» از تولیدات انجمن سینمای جوان ایران  به بخش مسابقه جشنوار ...

۱۱ بهمن ۱۳۹۶

نمایش «آمفتامین» در ایتالیا

فیلم کوتاه آمفتامین به کارگردانی سامان اکبری از تولیدات انجمن سینمای جوانان کرج به بخش مساب ...

۲۷ تیر ۱۳۹۶

« آمفتامین» در دفتر کرج آماده نمایش شد

  فیلم کوتاه تجربی آمفتامین به کارگردانی و نویسندگی سامان اکبری آماده نمایش شد. به گزا ...

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

«آمفتامین» روی میز تدوین

  فیلم کوتاه آمفتامین به کارگردانی و نویسندگی سامان اکبری پس از ۳ روز تصویربرداری به م ...