سارا آقابابایان

۳ آبان ۱۳۹۹

«اسنپ شما رسید» در 2 جشواره بین‌المللی

فیلم‌ کوتاه «اسنپ شما رسید» به کارگردانی سارا آقابابایان در 2 جشنواره KIN  ارمنستان  و Caye ...

۳۰ مهر ۱۳۹۹

نگاهی به کتاب «داستان‌گویی در فیلم کوتاه، معیارها و درس‌گفتارها»

  یادداشتی از سارا آقابابایان   عنوان: داستان‌گویی در فیلم کوتاه، معیارها و درس‌گ ...

۱۴ مهر ۱۳۹۹

نمایش 2 فیلم کوتاه ایرانی  در جشنواره Boston Women’s  آمریکا

فیلم‌های کوتاه «اسنپ شما رسید» به کارگردانی سارا آقابابایان و «آگهی فروش» ساخته قصیده گلمکا ...

۱۰ شهریور ۱۳۹۹

«اسنپ شما رسید» در نیویورک

  فیلم کوتاه «اسنپ شما رسید»Taxi is Here  ساخته سارا آقابابایان در جشنواره بین‌المللی ...

۲۲ مرداد ۱۳۹۹

«اسنپ شما رسید» در استرالیا

  فیلم کوتاه «اسنپ شما رسید» Taxi is Here ساخته سارا آقابابایان در جشنواره بین‌المللی  ...