ساختن یک فیلم کوتاه

۲ مهر ۱۳۹۹

عرضه کتاب‌های انجمن سینمای جوانان ایران در بوفه کتاب با تخفیف ویژه

  کتاب‌های منتشر شده انجمن سینمای جوانان ایران، در «بوفه کتاب» با تخفیف ویژه عرضه می‌ش ...

۱۵ مرداد ۱۳۹۹

«ساختن یک فیلم کوتاه» / ایده‌های کوچک و بزرگ – فیلم‌نامه چیست

  به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری     ایده‌های کوچک و بزرگ می‌توان فیلم‌ ...

۱۵ شهریور ۱۳۹۶

ساختن یک فیلم کوتاه (مشکلات- قسمت دوم)

ساختن یک فیلم کوتاه به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری   مشکلات – قسمت دوم   Cas ...

۱ شهریور ۱۳۹۶

ساختن یک فیلم کوتاه (پیش تولید- قسمت دوم)

«ساختن یک فیلم کوتاه» به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری پیش تولید- قسمت دوم مهندس صد ...

۲۵ مرداد ۱۳۹۶

ساختن یک فیلم کوتاه (پیش تولید)

«ساختن یک فیلم کوتاه» به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری پیش تولید قبل از شروع کردن پ ...

۱۸ مرداد ۱۳۹۶

ساختن یک فیلم کوتاه (کمک هزینه-بخش سوم)

«ساختن یک فیلم کوتاه» به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری کمک‌هزینه (بخش سوم) حامیان م ...