زیور حجتی

۳ آذر ۱۴۰۰

«فنگ‌شویی وارونه» بهترین فیلم کوتاه جشنواره آمریکایی

فیلم کوتاه «فنگ شویی وارونه» به‌نویسندگی و کارگردانی زیور حجتی جایزه بهترین فیلم جشنواره بی ...

۱۷ آبان ۱۴۰۰

«گلوله‌های تعمید» در راه هند و آمریکا

فیلم کوتاه «گلوله‌های تعمید» به ‌نویسندگی و کارگردانی زیور حجتی به جشنواره‌های بین‌المللی ف ...

۲۸ شهریور ۱۴۰۰

جایزه بهترین کارگردانی جشنواره بین‌المللی SIN آمریکا برای زیور حجتی

جشنواره بین‌المللی فیلم SIN آمریکا جایزه بهترین کارگردانی خود را به زیور حجتی برای فیلم  کو ...

۱۳ شهریور ۱۴۰۰

جایزه جشنواره بین‌المللی Idlewild  آمریکا برای «گلوله‌های تعمید»

  فیلم کوتاه «گلوله‌های تعمید» به‌نویسندگی و کارگردانی زیور حجتی  جایزه بهترین طراحی ص ...

۲۴ خرداد ۱۴۰۰

نامزدی «فنگ‌شویی وارونه» در جشنواره توکو ایتالیا

    فیلم کوتاه «فنگ‌شویی وارونه» به‌‌نویسندگی و کارگردانی زیور حجتی به بخش مسابقه ...

۲۱ فروردین ۱۴۰۰

«گلوله‌های تعمید» در 4 جشنواره بین‌المللی

فیلم کوتاه «گلوله‌های تعمید» به کارگردانی زیور حجتی به 4 جشنواره بین‌المللی فیلم Beeston و ...