روی میز تدوین

۲۹ مهر ۱۳۹۹

«کارتن خیس» روی میز تدوین

فیلمبرداری فیلم کوتاه «کارتن خیس» به  کارگردانی مشترک مهدی علیزاده و آزاده بذرافشان  و تهیه ...

۵ مرداد ۱۳۹۸

امواج خیال روی میز تدوین

فیلم کوتاه  « امواج خیال» در انجمن سینمای جوانان کرج پس از پایان تصویربرداری وارد مرحله تدو ...

۱۹ تیر ۱۳۹۸

گودال روی میز تدوین

فیلم کوتاه  «گودال» به تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان استان فارس پس از فیلم‌برداری وارد مر ...

۱۷ تیر ۱۳۹۸

پیش از صبح روی میز تدوین

فیلم کوتاه  «پیش از صبح» محصول انجمن سینمای جوانان کرج پس از فیلم‌برداری وارد مرحله تدوین ش ...

۱۰ تیر ۱۳۹۸

افسر بازنشسته  روی میز تدوین

فیلم کوتاه «افسر بازنشسته» محصول انجمن سینمای جوانان تبریز پس از فیلم‌برداری وارد مرحله تدو ...

۲۶ خرداد ۱۳۹۸

هنوز هستم  روی میز تدوین

فیلم کوتاه «هنوز هستم»به نویسندگی و کارگردانی نادر عبادی و تهیه‌ شده انجمن سینمای جوانان مش ...