روناک رنجی

۱۹ مرداد ۱۴۰۰

در آموزش برخط همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران مطرح شد؛ روناک رنجی: فرار سینمای تجربی و آوانگارد از طبقه‌بندی‌ها

روناک رنجی مدرس سینما و فیلمساز در آموزش برخط سومین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران درباره س ...