رضا فهیمی

۳۱ فروردین ۱۴۰۰

دومین حضور بین‌المللی «سفیدپوش» در جشنواره «شورت ‌شورتز» ژاپن رقم می‌خورد

فیلم کوتاه «سفیدپوش» به کارگردانی رضا فهیمی و تهـــیه‌كننـدگی انجـمن ســینمای جـوانان ایـــ ...

۱ مهر ۱۳۹۹

 تولید «سفیدپوش»

فیلم کوتاه «سفیدپوش» به کار گردانی رضا فهیمی تهـــیه كننـدگی انجـمن ســینمای جـوانان ایـــر ...