رشید قربانی

۱۰ بهمن ۱۴۰۱

انجمن سینمای جوانان تبریز برگزار کرد؛
بررسی «Timecode» در نشست فیلم کوتاه

صدوشصت‌وپنجمین نشست فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان ایران- دفتر تبریز با نقد و پخش فیلم کوتا ...

۲۸ آذر ۱۴۰۱

بررسی «کودکان ابری» در نشست اقتباس و فیلم کوتاه تبریز

صدوشصت‌وسومین پاتوق فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان تبریز با محوریت اقتباس ادبی در فیلم کوتا ...

۱۴ آذر ۱۴۰۱

«پزشک دهکده» در نشست فیلم کوتاه اقتباسی تبریز

صدوشصتمینودومین نشست فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان تبریز با بررسی انیمیشن کوتاه اقتباسی «پ ...

۲۲ آبان ۱۴۰۱

همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی برگزار شد؛
نشست داستانخوانی و نمایش فیلم اقتباسی در تبریز

انجمن سینمای جوانان تبریز همزمان با آغاز هفته کتاب و کتابخوانی، نشست داستاخوانی و نمایش فیل ...

۳۰ فروردین ۱۴۰۱

نشست بررسی شکست خط زمانی  روایت فیلم کوتاه در تبریز

صد و چهل و هشتمین نشست پخش و نقد فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان ایران دفتر تبریز با موضوع « ...

۲۵ بهمن ۱۴۰۰

نشست فیلم کوتاه دفتر تبریز با موضوع کودک در فیلم کوتاه

نشست فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان دفتر تبریز با موضوع «کودک در فیلم کوتاه» برگزار شد. به ...