دیوار خالی

۲۷ اسفند ۱۳۹۷

«دیوارخالی» در مراحل پایانی ساخت

  فیلم کوتاه «دیوارخالی» ساخته فاطمه کیاسی به پایان تصویربرداری رسید.   به گزارش روابط ...

۲۷ اسفند ۱۳۹۷

«دیوار خالی» روی میز تدوین

تصویر برداری فیلم کوتاه «دیوار خالی» در استان فارس به پایان رسید.   فیلم‌کوتاه «دیوار ...