دکتر الستی

۹ خرداد ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه زیبایی‌شناسی و ساختار در فیلم کوتاه در دفتر تهران

اولین جلسه از کارگاه تخصصی “زیبایی شناسی و ساختار در فیلم کوتاه” توسط انجمن سین ...

۱ خرداد ۱۳۹۶

کارگاه دکتر الستی در دفتر تهران

کارگاه «زیبایی‌شناسی و ساختار در فیلم کوتاه» در دفتر تهران برگزار می‌شود. به گزارش روابط عم ...