دکتر احمد ضابطی جهرمی، مهرداد اسکویی،  کیوان علیمحمدی، کاظم بایرام‌بخش، سهراب نوربخش، فرشاد محمدی، ، ،سهیل شهبازلو پژمان قربانی و مجید برزگر