دهمین جشن مستقل فیلم کوتاه

۱۲ خرداد ۱۳۹۸

مهلت ثبت نام دهمین «جشن مستقل فیلم کوتاه» تمدید نخواهد شد

۱۵ خرداد آخرین مهلت ثبت نام «دهمین جشن مستقل فیلم کوتاه» است و تمدید نخواهد شد.  به گزارش ر ...

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

دهمین جشن مستقل فیلم کوتاه فراخوان داد

دهمین جشن مستقل فیلم کوتاه برای داوری فیلم های کوتاه توسط انجمن فیلم کوتاه ایران (ایسفا) بر ...