دفتر رشت

۲۷ بهمن ۱۴۰۰

 نمایش2 فیلم از انجمن سینمای جوان در شیلی

فیلم‌های کوتاه «پوتین» به کارگردانی سید محسن پورمحسنی شکیب و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانا ...

۶ آبان ۱۳۹۶

راه‌یابی «سایه‌های یک شهر» به جشنواره بین‌المللی فیلم رشد

فیلم «سایه‌های یک شهر» به کارگردانی شهریار پورسیدیان و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان گیلا ...

۴ شهریور ۱۳۹۶

«رویای سرخ» در جشنواره فیلم سبز ایران

فیلم کوتاه «رویای سرخ» به کارگردانی شهریار پورسیدیان و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان ایرا ...