دفتر بجنورد

۱۹ خرداد ۱۳۹۷

اکران رایگان فیلم‌های هنروتجربه در بجنورد

سرپرست انجمن سینمای جوانان خراسان‌شمالی ازاکران فیلم‌های گروه هنروتجربه در سینما عمیق بجنور ...

۲۱ بهمن ۱۳۹۶

دانش‌آموزان بجنوردی فیلم‌ساز می‌شوند

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان‌شمالی و سرپرست انجمن سینمای جوانان این استان تفاهم‌نامه آموزش ف ...

۱۹ بهمن ۱۳۹۶

تفاهمنامه همکاری بین انجمن سینمای جوان بجنورد و جشنواره ملی حسنات

انجمن سینمای جوانان بجنورد با هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات تفاهم‌نامه همکاری منعقد ک ...