دفترکاشان

۴ دی ۱۳۹۵

دوتندیس جشنواره فیلم آزاد برای «یک روز معمولی» تولید دفتر کاشان

فیلم کوتاه داستانی «یک روز معمولی» از تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران– دفتر کاشان، موفق ب ...

۱۸ آذر ۱۳۹۵

راهیابی دو فیلم از انجمن سینمای جوان کاشان به جشنواره سراسری آزاد فیلم

دو فیلم از انجمن سینمای جوانان ایران دفتر کاشان به دومین جشنواره سراسری آزاد فیلم راه یافت. ...

۱۳ مهر ۱۳۹۵

کارگاه تخصصی فرشاد فدائیان در نجف‌آباد

کارگاه آموزشی اصول فیلم‌سازی مستند با نگاهی به آثار «فرشاد فداییان» در انجمن سینمای جوانان- ...