دفترنیشابور

۱۳ شهریور ۱۳۹۶

نمایشگاه عکس «بدایت تا نهایت» در نیشابور

آثار حمیدرضا هلالی در نگارخانه آتیه نیشابور به نمایش گذاشته شد. به گزارش روابط عمومی انجمن ...

۲۲ مرداد ۱۳۹۶

برگزاری نمایشگاه عکس «ملاء عام» در نیشابور

نخستین نمایشگاه مجموعه  عکس آثار «فرشید اصغری» با عنوان ملاءعام در نگارخانه آتیه نیشابور بر ...

۱۵ آبان ۱۳۹۵

موفقیت عکاس نیشابوری در جشنواره بین المللی “نوردیکا”

مدرس عکاسی انجمن سینمای جوان نیشابور وعضو شورای آموزش دفتر نیشابور  موفق به کسب موفقیتی کم ...