دفترقم

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تولید سه فیلم کوتاه در قم

انجمن سینمای جوانان قم از ساخت ۳ فیلم در پایان دوره آموزش فیلم‌سازی این دفتر خبر داد. به گز ...

۱۵ دی ۱۳۹۵

آغاز به‌ کار هفتمین جشنواره ملی «نماز و نیایش به روایت دوربین»

هفتمین جشنواره ملی «نماز و نیایش به روایت دوربین» با مشارکت انجمن سینمای جوانان ایران و ادا ...

۱۲ دی ۱۳۹۵

هیئت انتخاب و داوری بخش فیلمنامه «هفتمین جشنواره ملی نماز و نیایش به روایت دوربین»

عبدالمجید کوچکیان، سید محمد حسینی و سید محمد حسین نواب به عنوان هیئت انتخاب و داوری بخش فیل ...

۱۱ دی ۱۳۹۵

معرفی هیئت انتخاب و داوری بخش عکس هفتمین جشنواره ملی« نماز و نیایش به روایت دوربین»

«مجتبی آقایی سربرزه»، «مجید ایرانی قمی» و «مجید ناگهی» به‌عنوان هیئت انتخاب و داوری بخش عکس ...

۱ دی ۱۳۹۵

نمایش «درون آینه» در جشنواره «نماز ونیایش به روایت دوربین»

فیلم «درون آینه» از تولیدات انجمن سینمای جوانان-دفتر قم در جشنواره «نماز ونیایش به روایت دو ...