دریاوار

۵ تیر ۱۳۹۸

دریاوار  و زرین در آمریکا

انیمیشن کوتاه «دریاوار» محصول انجمن سینمای جوانان اردبیل  و فیلم کوتاه داستانی «زرین» به نم ...

۲۰ فروردین ۱۳۹۸

نمایش «دریاوار» و «مسیرسخت» اردبیل در آمریکا

۲ انیمیشن کوتاه  دریاوار» و « مسیرسخت» از تولیدات انجمن سینمای جوانان استان اردبیل در جشنوا ...