داوود رضایی

۲۷ فروردین ۱۳۹۹

 ضد آب  ایرانی در آمریکا

  فیلم کوتاه «ضد آب» ساخته داوود رضایی به جشنواره جهانی فیلم Humboldt Int’l  آمر ...

۲۶ تیر ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه فیلمنامه نویسی پیشرفته  در انجمن سینمای جوانان ایران  – دفتر ویژه تهران

انجمن سینمای جوانان ایران- دفتر ویژه تهران اقدام به برگزاری کارگاه فیلمنامه نویسی پیشر فته ...

۱۵ تیر ۱۳۹۸

انجمن سینمای جوان  – دفتر ویژه تهران برگزار می‌کند: دوره تک‌درس فیلم‌نامه نویسی

انجمن سینمای جوانان- دفتر ویژه تهران اقدام به برگزاری دوره تک‌درس فیلم‌نامه نویسی کرده است. ...