داوری فیلم‌ساز ایرانی

۲۶ شهریور ۱۳۹۹

داوری فیلم‌ساز ایرانی  در جشنواره اسلواکی

سامان حسین‌پور به عنوان داور جشنواره GOLDEN BEGGAR اسلواکی انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی ...